Schade aan bomen door strooizout voorkomen

Strooizout

De bast van bomen langs wegen wordt iedere winter aangetast door direct contact met het strooizout. Hierdoor kunnen bomen gevoelig worden voor schimmels en andere aantastingen. Knoppen kunnen afsterven doordat het zout vocht onttrekt waardoor de knop uitdroogt.

Waarom zout gevaarlijk is voor bomen

Zout wat direct op het blad komt zorgt voor verschroeiing en uiteindelijk sterft het blad af, bij ernstige schade zal de gehele plant verdrogen en afsterven.

Strooizout wat door de regen in de sloot loopt heeft ook nadelige gevolgen op dieren en planten in het water. Amfibieën die aan water gebonden zijn hebben direct last van een hoge concentratie zout.

Ook zoetwater mosselen zijn gevoelig voor de verandering in de zoutgehaltes. Sommige vissen hebben minder last omdat ze zich ook in brak water kunnen handhaven.

Zoutopname in de bodem

Waar niet direct aan gedacht word is de gevolgen voor het bodemleven die ongemerkt afsterven door zouten in de bodem. Het gevolg is te zien aan planten die slecht groeien of verdrogen.

Ook direct hebben planten last van een hogere concentratie zout in het grondwater. De wortels kunnen moeilijker water opnemen omdat zouten water aantrekken en vasthouden.

 

Weer in het voorjaar bepaald schade door strooizout

Veel regen in het voorjaar zorgt ervoor dat het zout word verdunt en het spoelt eerder weg naar het diepe grondwater. Indirect is het ook voor de mens schadelijk omdat ons drinkwater ook vervuilt word met zout.

Bij een droog voorjaar is de schade aanzienlijk groter ook tot ver in de zomer doordat het zout veel minder verdunt word door het regenwater en de zoutconcentratie hoger is.

Een gietrand dé oplossing tegen schade door strooizout

Plaats een gietrand, het is de oplossing om zout en maaischade bij de nieuwe aanplant te voorkomen.

Lees meer over onze gietranden