“Wat een gedoe voor één boom!”

Wat een gedoe voor één boom - GreenMax Blog

Groen en infrastructuur: op het eerste gezicht twee totaal verschillende werelden. De groensector focust zich voornamelijk op het creëren en onderhouden van groene ruimtes, met als doel een groene leefomgeving te bevorderen en de biodiversiteit te verbeteren. De infrastructuursector daarentegen richt zich op het ontwikkelen en onderhouden van fysieke structuren om de veiligheid, het welzijn in de samenleving en de economische groei te ondersteunen. Ondanks de verschillen tussen deze sectoren, ontmoeten ze elkaar in één belangrijke gemeenschappelijke waarde: het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving. Beide sectoren zijn onmisbaar om dit gezamenlijke doel te kunnen realiseren.

Bomen planten in de bebouwde omgeving

Het planten van een boom in de bebouwde omgeving is geen vanzelfsprekendheid. Tenminste, niet als je wilt dat de boom vele jaren meegaat en wilt voorkomen dat er schade ontstaat aan de omringende infrastructuur. Deze taak vereist een zorgvuldige planning en uitvoering, waarbij rekening gehouden moet worden met verschillende factoren. Om de gezondheid van de boom te bevorderen en de infrastructuur te beschermen, is het belangrijk dat de boom wordt voorzien van beluchting, bewatering, verankering, wortelschermen én natuurlijk voldoende groeiruimte.

Factoren voor een gezonde boom

Al die hulpmiddelen lijken misschien ‘veel gedoe’ voor één enkele boom in de bebouwde omgeving. Toch is iedere inspanning de moeite waard. Bomen hebben de juiste omstandigheden nodig om te kunnen groeien en gedijen. Ruimte voor hun wortels, genoeg water, voldoende licht en bescherming tegen vervuiling, ziektes en extreme weersinvloeden. Dit zorgvuldige beheer zorgt er niet alleen voor dat ze kunnen overleven in de bebouwde omgeving, maar dat ze ook een onschatbare bijdrage kunnen leveren aan het klimaat. Ze zuiveren de lucht die we inademen, bieden schaduw en verkoeling op hete dagen, bieden een habitat voor andere planten en dieren, vangen regenwater op, besparen energie, verhogen de waarde van onroerend goed, verminderen geluidsoverlast én dragen positief bij aan onze gezondheid. Ondanks deze grote voordelen, wordt er in de praktijk vaak tóch bezuinigd op groen.

The Complex Issue of Urban Trees — Stress Factor Accumulation and Ecological Service Possibilities

Bron: The Complex Issue of Urban Trees—Stress Factor Accumulation and Ecological Service Possibilities (2020)

Tijd en arbeid besparen

Het investeren in de juiste hulpmiddelen voor bomen in de bebouwde omgeving levert op de lange termijn flinke besparingen op in tijd, arbeid en onderhoudskosten. Het onderzoek “The Complex Issue of Urban Trees — Stress Factor Accumulation and Ecological Service Possibilities” (2020) benadrukt zelfs dat het verbeteren van de groeiomstandigheden voor bomen, terwijl ook het comfort van bewoners behouden blijft en de kosten in balans worden gehouden, de komende jaren de voornaamste focus zou moeten zijn in dit gebied.

Wanneer bomen vanaf de aanplant de juiste ondersteuning krijgen, zoals een boombunkersysteem, is de kans op een grote, sterke en gezonde boom aanzienlijk hoger. Dit vermindert het risico op ziektes en vroegtijdige uitval, waardoor de boom niet steeds vervangen hoeft te worden of intensief onderhoud vergt. Bovendien voorkomen deze maatregelen schade aan de omringende infrastructuur, zoals wortelopdruk en kapotte kabels en leidingen door wortelgroei. Dit voorkomt gevaarlijke verkeerssituaties en torenhoge reparatiekosten. Door vooraf zorgvuldig te plannen en te investeren in de levensvatbaarheid van groen in de bebouwde omgeving, kunnen steden dus op lange termijn efficiënter en kosteneffectiever opereren.

Wortelopdruk

Foto: kapotte bestrating door wortelopdruk

Geïntegreerde aanpak

De noodzaak van een goede planning en voorbereiding benadrukt het belang van een geïntegreerde aanpak tussen de groen- en infrastructuursector. Door de krachten van deze sectoren te bundelen, is het mogelijk om vernieuwende oplossingen te realiseren die niet alleen het stedelijk groen ondersteunen, maar ook de infrastructuur verbeteren. Dit leidt tot een toekomstbestendige, leefbare omgeving waar mensen graag wonen, werken en ontspannen. Het is een waardevolle investering voor onze toekomstige generaties.