Wat te doen tegen hete en droge zomers?

Hete droge zomer - bomen

Steeds meer steden vervangen bomen voor bestrating en bebouwing. Dit, in combinatie met de klimaatveranderingen, zorgt voor stijgende temperaturen in de steden met hittestress tot gevolg.

Bomen planten tegen de hitte

Het is dus noodzaak om de steden snel te vergroenen. Maar hoe kunnen steden dat het beste doen? Het belangrijkste is dat we snel veel meer bomen gaat planten. In de gemeenten is er nogal wat groen verdwenen waardoor er te weinig bomen in de stad staan en die hebben gigantisch effect op de verhitting van de stad.

Veel bomen koelen tot 4 graden af

Een plek met veel bomen kan al snel drie tot vier graden minder warm zijn. Een boom kan honderd liter water per dag verdampen en neemt daarmee veel hitte op. Ook zorgt een boom voor veel schaduw waar de temperatuur vaak ook een stuk aangenamer is.

Kleinere ramen voor minder warmtereflectie

Ook als het gaat om gebouwen in steden valt er nog veel winst te behalen. Veel gebouwen hebben grote ramen. Als je kijkt naar zuidelijke landen, hebben de gebouwen kleine ramen die niet op het zuiden gericht zijn. Daarmee voorkom je dat het binnen te warm wordt. Hoe kleiner de ramen, hoe minder warmtestralen van de zon.

Vergroen de tuinen en pleinen ook van particulieren

Ook bewoners kunnen meehelpen door hun eigen tuin de vergroenen. Tegels eruit en groen erin. Plant bomen waar dat kan, maar houd rekening met de buren en gebruik in plaats van een vaste houten schutting een begroeide schutting.

Vermijd open grond, zodat je geen directe instraling van de zon op de zwarte grond hebt. Ook dat zorgt voor warmte. Heb je verharding in de tuin nodig? Gebruik dan waterdoorlatende tegels of bijvoorbeeld grind.

Groene daken en gevels

Een andere mooie vergroening is het aanleggen van een groendak. Met groene planten op gevels en daken, zorg je voor waterberging en voorkom je directe zonnestraling van de zwarte daken.

Zorg voor gezonde bomen in de stad

Het behoud van bomen is heel belangrijk tegen de hitte. Bomen spelen een grote rol in het CO2 gehalte in de atmosfeer. Zo lang een boom groeit neemt deze CO2 op. Deze opname verschilt sterk per boom, maar is gemiddeld 22 kilo aan CO2 per jaar. Daarbij absorberen bomen fijnstof en zuiveren ze de lucht.

Bomen verhogen de stedelijke biodiversiteit en het behoud van eco-systemen. Het begrip ‘biodiversiteit’ staat tegenwoordig veel in de belangstelling. Biodiversiteit heeft een dempende werking op invloeden die een gebied onder druk zetten, zoals plagen, vervuiling en klimaatverandering. Een gemengd bos gaat bijvoorbeeld niet zo snel plat tijdens een storm. Ook zorgen de micro organismen en insecten voor een goede bodem om de bomen gezond te houden.

Bomen aarden daarentegen niet in een plantgat zonder voldoende waterretentie, nutriënten en goed poriënvolume. Bomen kwijnen dan weg, worden ziek of gaan dood. Het herplanten van bomen is niet zonder risico’s. Het vervangen kost geld, zonder enige waarborg op een gezonde en weerbare groei.

Mulchen ter bescherming

Mulchen is een ander woord voor het bedekken van de bodem, het helpt uitdroging voorkomen. Nu water zo zeldzaam en kostbaar wordt, mag er eigenlijk geen vierkante centimeter van de tuingrond blootgesteld zijn aan zon en wind.

Vroeger werd mulch aangebracht om onkruid tegen te gaan, maar tegenwoordig is het een must om het vocht in de bodem beter vast te houden. Mulch kan van alles zijn; lava, kiezel, afgereden gras, gehakseld materiaal, compost…

Maar de klimaatverandering zal niet alleen leiden tot lange periodes van droogte, we moeten ook voorbereid zijn op intense regenval. Dan is draineren de boodschap. Bij zandgrond gebeurt dat vanzelf, daarin kan je zelfs wat kleikorrels verwerken om het water vast te houden. Maar wie op kleigrond tuiniert, moet kiezel en zand onder de klei mengen om voor een goede afwatering te zorgen.

Ontdek meer over onze beluchting & bewatering voor bomen in stedelijke omgeving.