Bescherming van amfibieën tijdens de paddentrek

Bescherming van amfibieën tijdens de paddentrek (7)

Elk jaar tussen februari en maart start de paddentrek, waarbij amfibieën, zoals padden, kikkers en salamanders, uit hun winterslaap ontwaken. Ze verlaten hun overwinteringsgebieden om naar voortplantingswateren te trekken. Deze trek brengt echter gevaren met zich mee, vooral door aanrijdingen op wegen. Het beschermen van deze amfibieën tijdens hun trek is van groot belang voor het behoud van hun populaties.

De impact van verkeer op amfibieën

In 2021 publiceerde The Society for Conservation Biology een onderzoek naar de impact van verkeer op amfibieën in het noordoosten van de Verenigde Staten. Tijdens de COVID-19 pandemie in 2020, toen het verkeer aanzienlijk afnam, werd een daling van 50% in de sterfte van amfibieën waargenomen. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door een afname in de sterfte van kikkers. Onderzoekers ontdekten ook dat kikkers een significant hogere wegsterfte ervaren dan salamanders, vooral onder warmere en nattere omstandigheden. Deze bevindingen laten zien dat verkeersbeheer een cruciale factor is om de wegsterfte onder amfibieën te verminderen.

Amfibieën voor een veerkrachtig ecosysteem

Amfibieën spelen een belangrijke rol in het behoud van biodiversiteit en het ecologisch evenwicht. Als een van de meest diverse diergroepen, helpen ze de natuur sterker en gezonder te maken. Ze dienen als belangrijke roofdieren van insecten en andere ongewervelden, waardoor ze helpen bij het beheersen van plagen en het in stand houden van de natuurlijke orde. Tegelijkertijd zijn amfibieën een voedselbron voor vele andere dieren, waardoor ze een onmisbaar onderdeel vormen van de voedselketen. Hun gevoeligheid voor veranderingen in het milieu maakt ze ook waardevolle indicatoren voor de gezondheid van ecosystemen. Het verlies van amfibieën kan dus leiden tot aanzienlijke verstoringen in de biodiversiteit en de ecologische balans, wat de noodzaak benadrukt om deze kwetsbare groep te beschermen.

Bescherming van amfibieën tijdens de paddentrek (6)

Beschermingsmaatregelen tegen amfibieënsterfte

Een effectieve manier om amfibieën te beschermen tijdens hun trek is het gebruik van amfibieënschermen. Deze schermen, gemaakt van gerecycled LDPE- of HDPE-kunststof, worden langs wegen geïnstalleerd om te voorkomen dat amfibieën oversteken. Ze zijn ontworpen met een glad oppervlak, zodat de amfibieën er niet overheen kunnen klimmen. De amfibieënschermen leiden de dieren naar veilige oversteekplaatsen of tunnels, waardoor de kans op aanrijdingen aanzienlijk vermindert.

Bewustwording en vrijwilligers

Naast fysieke maatregelen, zoals amfibieënschermen, is het vergroten van de bewustwording onder weggebruikers een belangrijk onderdeel om amfibieënsterfte te verminderen. Door weggebruikers actief te informeren over de paddentrek, bijvoorbeeld met verkeersborden, kunnen aanrijdingen worden verminderd. Vrijwilligers spelen ook een belangrijke rol; zij kunnen helpen bij het overzetten van amfibieën tijdens de trek en bij het monitoren van de effectiviteit van beschermingsmaatregelen. Zo kunnen we samenwerken om deze kwetsbare dieren te beschermen tijdens hun jaarlijkse trek.

Bescherming van amfibieën tijdens de paddentrek (5)

Gezond ecosysteem behouden

De jaarlijkse paddentrek is een belangrijk en kwetsbaar moment dat onze bescherming verdient. Door het gebruik van amfibieënschermen en het verhogen van de bewustwording, kunnen we de sterfte van amfibieën door aanrijdingen aanzienlijk verminderen. Het is onze verantwoordelijkheid om deze dieren te beschermen en de gezondheid van onze ecosystemen te behouden.

Advies over amfibieënbescherming

Bij GreenMax combineren we groen en infrastructuur al ruim 25 jaar met elkaar om een toekomstbestendige, groene leefomgeving te creëren. Dit doen we met innovatieve, circulaire oplossingen die de natuur een plek geven tussen beton, bestrating en bebouwing, terwijl de omringende infrastructuur intact blijft. Zo zetten we ons ook in voor het behoud van een gezond ecosysteem met onze gerecyclede amfibieënschermen. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan en ontdek samen met onze experts de mogelijkheden voor het beschermen van amfibieën in uw omgeving.