Wortelschermen te diep geplaatst!

In de toenemende verstedelijkte gebieden zorgt wortelgroei jaarlijks voor een aanzienlijke schade aan wegverharding, riolering en nutsfaciliteiten. Om dit te voorkomen gebruikt men steeds vaker een wand om deze ongewilde wortelgroei tegen te gaan.

Wanneer men zegt dat de wortels over het scherm heen zijn gegroeid en dat daardoor het scherm niet werkt, is dat een foute conclusie. Als de wortels bovenlangs zijn gegroeid zijn de schermen simpelweg te diep geplaatst. Het beste is om de bovenzijde van de schermen gelijk of net boven het maaiveld te plaatsen.
Als de schermen net iets te diep zijn geplaatst moet er periodiek onderhoud plaatsvinden, waarbij de wortels die erboven zijn gegroeid regelmatig afgehakt worden. Dit is een mooi ideaalbeeld maar in de praktijk werkt dit niet. Het beste is om de wanden gelijk op een goede hoogte te plaatsen.

De resultaten bij een te diepe plaatsing van een wortelscherm: