Stadsbomen en de volksgezondheid

Zijn stadsbomen een kwestie van de volksgezondheid?

Er zijn veel manieren waarop grote bomen de kwaliteit van leven verbeteren voor mens en dier, denk hierbij aan: de luchtkwaliteit, veiligheid, waterkwaliteit en lagere temperaturen. Al deze factoren zijn fundamenteel voor de volksgezondheid.

Een ander voorbeeld, niet meteen gelinkt aan de volksgezondheid maar toch ook erg belangrijk voor het welzijn in een stad, is misdaadbestrijding. We weten dat het groen in de stad een verband heeft met de mate van criminaliteit. Ik citeer de auteurs van een studie uit 2001: “Hoe groener een omgeving is, des te minder misdaden.” uit Environment and Crime in the Inner City: Does Vegetation Reduce Crime?, door Frances E. Kuo en William Sullivan

Het effect van bomen op de luchtkwaliteit (welke ook een positieve werking heeft op astma) is zeer overtuigend. Volgens een studie uit 2002 door Dr. David Nowak (USDA Forest Service); ‘is een grote gezonde boom’ (met een doorsnee van zo’n 77 cm)  in staat jaarlijks 70 keer meer luchtvervuiling tegen te gaan dan een kleine gezonde bomen met een diameter minder dan 8 cm! Dit wil zeggen, een boom die bijna tien keer groter is kan wel 70 keer meer lucht zuiveren.

Grond en micro organismen, in combinatie met bomen zijn een enorm mechanisme die helpen de waterkwaliteit te verbeteren. De grond filtert de vervuilde stoffen, andere verontreinigde stoffen worden weer door planten of micro organisme opgenomen.

Bomen en andere planten zorgen ook voor lagere temperaturen, met name in bebouwde gebieden zoals steden, waar de temperatuur met maar liefst 8 tot 10 graden kan stijgen door de verstedelijking.

Het zijn niet alleen “milieu” kwesties. Maar ook menselijke problemen, met zeer reële sociaaleconomische implicaties. Mensen worden gepassioneerd over bepaalde kwesties als ze persoonlijk betrokken zijn. Als je wist dat je een veiliger en gezonder bestaan kunt ​​krijgen door het ontwerpen van goede straten, pleinen en parkeerplaatsen met grote stedelijke ‘bossen’… zou dat niet één van de eenvoudigste beslissingen zijn die je zou kunnen nemen?

Auteur: Leda Marritz
Vertaling: Sharell Hoogervorst
Afbeelding: Willamor Media