Het waterinfiltratiesysteem van de toekomst

Wat moet u weten over ondergrondse bioretentiesystemen

Boombunkersystemen, zijn bekend als meest optimale groeiplaats voor bomen in verharding. Helaas in Nederland minder bekend is de mogelijkheid om deze systemen in te zetten als regenwateropvangsystemen.Onwetendheid over de mogelijkheden, met deze bioretentiesystemen zoals ze genoemd worden, zijn wellicht de oorzaak van het sporadische gebruik van deze systemen als wateropvang in Nederland. In een gesprek met TreeBuilders willen we u attenderen op de vele mogelijkheden en voordelen van deze ondergrondse bioretentiesystemen. TreeBuilders heeft veel ervaring opgedaan in het buitenland aangaande boven- en ondergrondse bioretentiesystemen.

Aandachtspunten

De eerste stap, die nodig is om tot een optimaal werkend systeem te komen, is het opstellen/overdenken/checken van de volgende basis parameters.
– Wat zijn de normen binnen uw project/stad?
– Straatwater of dakwater afkoppelen?
– Maximale opslagcapaciteit?
– Hoeveel en welke boomsoort wordt gebruikt?
– Grondwater stand op locatie?
– Doorlatendheid van de ondergrond?
Het is belangrijk te weten dat systemen zoals TreeParker zijn ontworpen voor standaard regenbuien tot 50 mm. Maar met enkele aanpassingen is het systeem ook in te richten voor hevigere regenbuien.

Belangrijke onderdelen voor een optimaal bioretentiesysteem

Veel van de onderdelen zijn gelijk aan een normaal ondergronds regenwaterinfiltratiesysteem.
– Zandfilter: om het grove vuil af te vangen voordat het water in het systeem komt.
– Overloop: backup indien maximale wateropvangcapaciteit wordt bereikt

Extra’s in een ondergronds bioretentiesysteem:
– Bioretentiegrond ; water dient verspreid te worden in het tweede maaiveld voor infiltratie in de grond, zonder dat het direct wordt afgevoerd naar de ondergrond.
– Drainage: het systeem dat ervoor zorgt dat het water, nadat het gefilterd is door de grond, wordt afgevoerd. Dit kan via drainage in de ondergrond of via een drainage systeem.

Meer informatie over TreeParker systeem