Slim combineren: Een ondergronds bioretentiesysteem

Het stedelijk water is een steeds groter wordend probleem. Er zijn al veel maatregelen bedacht die helpen de problemen te beperken. Vaak door een samenwerking tussen de waterbeheerders en civiel ingenieurs, maar steeds vaker wordt ook de kennis en ervaringen van de groenafdeling aangewend om tot een integrale oplossing te komen. Ondergrondse bioretentie is een veelbelovende oplossing in het gevecht van de huidige wateropgave.


Aanleg ondergronds bioretentiesysteem

Boombunkersystemen worden voornamelijk gebruikt voor het bieden van grote volumes onverdichte grond voor bomen en beplanting in de dichtbevolkte stedelijke centra. Minder bekend, maar steeds vaker benadrukt is de functie van het systeem om regenwater op te vangen en te zuiveren. Regenwater afvoeren, terwijl de boom in de stad verdroogt. Dit is een principe dat vaak wordt toegepast. Het is logischer eerst de boom te laten profiteren van de regen en daarna het water af te voeren. Hiervoor is een integrale aanpak nodig en een infiltratiesysteem dat geschikt is voor zowel boomwortels als regenwaterinfiltratie. Bomen worden vaak nog als probleem gezien tijdens de ontwerpfase in de nabijheid van regenwateropvang en -infiltratievoorzieningen. Maar juist deze bomen bieden meer kansen dan u op het eerste gezicht ziet.


Drainbuizen verdelen het regenwater in het boombunkersysteem

Gezonde watercyclus
Bomen hebben veel voordelen en zijn een onmisbaar element in de infrastructuur van onze steden. Zelfs in volledig verharde oppervlaktes worden bomen geplant om meerdere redenen. Daarbij komt dat bomen veel regenwater kunnen afvangen en verdampen. Het is dan ook niet verbazend dat steeds vaker deze groeiplaats van de boom gecombineerd wordt met regenwateropvang, – infiltratie en -filtratie. Met weinig extra kosten is de standaard groeiplaats te veranderen in een ondergronds bioretentiesysteem. Een van de nieuwste systemen op dit gebied, TreeParker, is ontworpen om deze twee vakgebieden te combineren, zodat een gezonde watercyclus ontstaat in de stad. Water gaat eerst naar de groeiplaats waar het infiltreert in de onverdichte grond. Vervuiling wordt door de natuur – het bodemleven – afgebroken, zodat enkel schoon water doorstroomt naar het grondwater. De boom heeft een belangrijke functie in deze gecombineerde functie. Bomen vangen veel water op door hun kroon en verdampen veel water uit de grond. De wortels zorgen voor het behoud van de structuur in de onverdichte grond, zodat deze niet kan dichtslaan. Op een juiste manier toegepast zorgen bomen in combinatie met een bioretentiesysteem ervoor dat het systeem van wateropvang elk jaar meer water kan afvangen. Zo kan men bij de start van het project circa 25 procent van het volume berekenen voor wateropvang. Voor bomen van de eerste orde betekend dat al snel 8 – 10 m3 water opvang per boom.


Boombunker, schematische weergave TreeParker

Meer informatie over het TreeParker systeem