Mag het wat minder? Kunststof hoeft niet altijd van topkwaliteit te zijn.

Het streven van beheerders van openbaar groen om altijd het beste resultaat te bereiken, is lovenswaardig. Maar hebben we daar dan per se alleen materiaal van de beste kwaliteit voor nodig, zeker wanneer het gaat om kunststof?

Wie tegenwoordig de natuur een handje wil helpen om maximaal te floreren, ontkomt er niet aan om in hulpmiddelen te investeren. Zaken als wortel- en stambescherming, boomroosters en -beugels, bewaterings- en beluchtingselementen en speciale middelen om amfibieën te beschermen zijn wijdverbreid verkrijgbaar bij legio leveranciers.

Veel van die producten zijn gemaakt van kunststof, en de milieuvriendelijkheid daarvan staat nog weleens ter discussie. Omdat kunststof gemaakt wordt van olie, omdat er een forse CO2-uitstoot plaatsvindt bij de productie van kunststof producten en omdat kunststof niet of nauwelijks van zichzelf afbreekt, wordt regelmatig geroepen dat onze afhankelijkheid van kunststof niet wenselijk is en dat kunststof niet past in ons idee over duurzaamheid.

Bij het beleid van de overheid komt dat begrip continu om de hoek kijken. ‘Het antwoord op de vraag of iets duurzaam is, kent verschillende aspecten’, merkt Roger Loop van de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer op. Deze stuurgroep heeft onder meer als doel om namens de sector informatie te verstrekken over de milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten van het kunststofproduct pvc.

Het bovenstaande artikel is door Guy Oldenkotte en staat in de recent verschenen editie van Stad + Groen.
Lees het gehele artikel hier of in Stad + Groen, nummer 1