Japanse duizendknoop; voorkom extra hoge kosten

Waarom is de Japanse duizendknoop een probleem?

Japanse duizendknoop rukt op in Nederland en verdringt de natuurlijk aanwezige vegetatie. Maar steeds vaker zorgt deze duizendknoop ook tot schade aan dijken, verhardingen, rioleringen en funderingen. De Japanse duizendknoop zorgt voor ongekend hoge economische schade. Deze vormen van schade zorgen voor steeds hogere kosten wat ons veel geld gaat kosten indien we niet op tijd ingrijpen. Zie NOS Nieuwsuur. Steeds vaker zien we ernstige schade aan verhardingen veroorzaakt door de Japanse duizendknoop. Waarom is deze duizendknoop-achtige zo’n groot probleem?

– Kan bijna op elke grondsoort gedijen. Door het vroege uitlopen en de razend snelle groei verdringt Japanse duizendknoop onze inheemse planten en kunnen door het ontbreken van natuurlijke roofdieren zeer snel grote oppervlakten innemen.

– door het uitgebreide wortelgestel, en het vermogen van de wortels om snel te re-generen op elk klein stukje wortel is de plant zeer moeilijk te bestrijden. Het wortelgestel kan ondergronds 3 m tot 7 m vanaf het bovengrondse deel verbreden zonder dat het opgemerkt wordt.

Duizend knoop zorgt steeds vaker voor grote problemen.

Wat is Japanse duizendknoop?

In Nederland kennen we diverse planten die behoren tot de familie der duizendknopen, zoals het varkensgras of de sierlijke plant Persicaria amplexicaulis. De meesten leveren geen problemen op, echter de duizendknopen aangeduid als Japanse Duizendknoop worden gezien als invasieve exoten. (= uitheemse soorten die zich permanent vestigen in Nederland en snel vermeerderen).


De kenmerkende stengels van Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica, Fallopia x bohemic, Fallopia sachalinensis)

Is bestrijding mogelijk?

Volgens diverse experts moeten we ons erbij neerleggen dat de Japanse duizendknoop niet uit te roeien is. Maar het is niet onmogelijk om Japanse duizendknoop te beheersen. Echter pas op; laat je niet misleiden door de plant, het wortelgestel kan dieper en breder verspreid zijn dan je normaal verwacht. Elke stukje rhizoom groeit weer uit tot een nieuwe plant. Het is echt niet mogelijk om de plant in één slag uit te roeien. Meerdere maatregelen verspreid over een langere tijd zijn nodig om deze plant een halt toe te roepen. Eén van de noodzakelijke maatregelen is het indammen van het wortelgestel door middel van wortelwering om meer schade aan verhardingen en funderingen te voorkomen.


Rootblock gebruikt om verdere verspreiding van de Japanse duizendknoop te beperken.

Gebruik wortelwering bij Japanse duizendknoop

Met succes is de duizendknoop al in zijn uitbreidingsdrang gestopt door gebruik te maken van Rootblock. Rootblock is een fysieke barrière dat gebruikt wordt in combinatie met andere bestrijdingsmethodes. Rootblock is ideaal om de verspreiding van Japanse duizendknoop te voorkomen vanuit naastgelegen percelen en vice versa. Dit maakt het de meest kosteneffectieve oplossing tussen buren.

Installatie van wortelwering Japanse Duizendknoop

Ter voorkoming van de verspreiding van Japanse duizendknoop is noodzakelijk dat u zich goed laat voorlichten over het gebruik van Rootblock in de verschillende situaties. Elke situatie is anders en meer informatie is nodig om u te voorzien van het juiste advies. Vaak wordt beweert dat de Japanse duizendknoop tot 3 meter diep wortelstokken vormt. Uit ervaringen van bedrijven die gehele groeiplaatsen ontgraven is 3 meter meer uitzondering dan regel. Diepste registratie in Nederland is 1.5m tot 2.0 m. In veel artikelen worden veel diepere waarnemingen aangegeven, maar dit betreffen waarnemingen voornamelijk uit de UK. De omstandigheden daar maken het voor de plant wel mogelijk om tot diepere lagen te kunnen penetreren. Laat u dus niet onnodig bang maken maar laat u zeker goed voorlichten.


De rizomen zijn duidelijk herkenbaar aan de bruine buitenzijde en de oranje binnenzijde

Verticale toepassing:

Het is onnodig om Rootblock veel dieper te plaatsen dan de maximale doorwortelbare diepte. Zorg ervoor dat u de maximale doorwortelbare diepte in beeld heeft voordat u Rootblock besteld. Deze diepte is locatie afhankelijk. Rootblock 2 meter is niet ongebruikelijk. We weten uit ervaringen in het buitenland dat het plaatsen van Rootblock in een hoek van 45 graden, de Japanse duizendknoop dwingt om de richting van zijn groei te veranderen, waardoor de kracht van zijn wortelsysteem wordt verminderd. Maar de praktisch 90 graden inbouw op de juiste diepte helpt verspreiding te voorkomen.

Aandachtspunten zijn oa: 

 • Omring het gehele gebied volledig
 • Zorg dat de wortelwering niet beschadigt (Rootblock 2mm beschadigt minder snel dan Rootblock 1 mm)
 • Veilig afsluiten met aluminium koppelstrip
 • UV bestendig
 • levensduur van minimaal 50 jaar
 • inbouwhoek van 90 graden of minder
 • inbouwdiepte is locatie afhankelijk
 • bovenrand van de Rootblock ca 2-5 cm boven maaiveld

 

Horizontale toepassing:

Ter voorkoming van schade aan verhardingen of ter bestrijding van Japanse Duizendknoop wordt wortelwering ook horizontaal toegepast. Hierbij moet rekening gehouden worden dat het niet zichtbare ondergrondse deel tot wel 7 meter breder kan zijn dan het bovengrondse deel. Doel en verwachtingen zijn belangrijk in de horizontale toepassing van wortelwering.

Aandachtspunten zijn oa:

 • bedek het gehele gebied dat u wilt beschermen tegen wortelopdruk
 • zorg dat de wortelwering niet beschadigt
 • veilig afsluiten of overlappen
 • Levensduur van minimaal 50 jaar
 • diepte van de inbouw
 • omranding van het afgedekte gebied

Een combinatie van methodes geeft de beste resultaten. Laat u goed informeren en voorkom zo grote schades. Voor meer vragen kunt u altijd met een van onze medewerkers contact opnemen. 

Voor meer informatie over RootBlock