Wij zijn trots ! Binnenrotte beste openbare ruimte van Nederland!

Ontzettend trots zijn wij, dat we hebben mee mogen werken aan een prachtig project in Rotterdam, de Binnenrotte. Helemaal trots zijn wij, dat juist dit project nu is uitverkozen tot beste openbare ruimte van Nederland.

Het ontwerp voor de herinrichting van de Binnenrotte is gemaakt door OKRA Landschapsarchitecten, in samenwerking met Gemeente Rotterdam en beeldend kunstenaar Jeroen Doorenweerd.

Beste openbare Ruimte van Nederland
Tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte in Breda werd de Award uitgereikt. Het project scoort het beste op gebruik, ruimte, uniciteit en gezondheid. Hiermee is het project in Rotterdam verkozen tot de beste openbare ruimte van Nederland.

Voorheen was het een vrij leeg, kaal plein. Het plein is helemaal onder handen genomen, door te werken met veel groen en te kijken naar de lichtval van de zon heeft het plein een warme uitstaling gekregen.

2e maaiveld onder de grond gecreëerd
GreenMax heeft mee mogen werken aan dit prachtige plein door het aanleveren van een ondergrondse groeiplaats constructie. Deze constructie zorgt ervoor dat er een 2e maaiveld ontstaat onder de grond. Een ideale groeiplaats voor de boom waarbij schade aan verharding door wortelopdruk voorkomen wordt. Optimale doorwortelbare ruimte betekent dat de grond in het systeem kan functioneren als een openveld situatie; een groot grondlichaam zonder hinderlijke wanden en/of kleine openingen.

Refurbished bomen
Het bijzondere aan dit project is dat ‘bestaande bomen’ als het ware ‘hergebruikt’ zijn. De platanen lijken er al jaren te staan, dit is gedeeltelijk waar. De geplante bomen stonden een paar jaar geleden nog een eindje verderop. De platanen hebben in de tussentijd mogen ‘logeren’ op het Bomendepot, hier zijn de bomen tijdelijk opgevangen en opgelapt. De platanen waren namelijk zogenoemde blokplaten, dit kwam door het snoeien in een bepaalde vorm/blokvorm. Bij het bomendepot zijn de bomen opgelapt en is ervoor gezorgd dat de platanen weer een normale vorm terug hebben gekregen.


Foto GKB

Geweldig is, dat alle 66 platanen die destijds weg gehaald zijn, ook allemaal opnieuw geplant zijn door heel Rotterdam. Mooi om daarbij te vermelden is dat de circa 40 bomen welke terug geplant zijn op de Binnenrotte het overduidelijk een stuk beter doen dan dezelfde Platanen elders in de stad. Dit door de ondergrondse groeiplaatsconstructie die de bomen tot hun beschikking hebben gekregen op de Binnenrotte.
In sterk verstedelijkte gebieden ontwikkelen boomwortels zich niet door de te hoge verdichting van de bodem. Gevolg: bomen groeien niet of nauwelijks of sterven vroegtijdig. Door de constructie ontstaat er een ondergrondse doorwortelbare ruimte, een openveld situatie voor de bomen midden op een groot plein.

Gefeliciteerd Rotterdam!

Binnenkort zullen we nog even een uitgebreider nieuwtje schrijven over de bomen op de Binnenrotte in vergelijking met dezelfde bomen elders in de stad geplant, wordt vervolgd!

Meer informatie over onze ondergrondse groeiplaats constructies: