Aquabags langs de A1 voor waterbehoefte jonge aanplant

Aquabags

De grote groene druppelzak, een initiatief van Greenmax, moet zorgen voor een gefaseerde en gerichte watertoevoer. ‘Hierdoor voorkom je dat het water wegloopt. Daarnaast krijgt de boom rustig de tijd om het water op te nemen’, aldus Patrick van Pinxteren van GreenMax.

A1 belangrijk voor Nederland

De A1 is een belangrijke economische verbindingsweg tussen Nederland en het buitenland. Door toenemend vrachtverkeer stagneerde de doorstroming, met name op het gedeelte tussen Apeldoorn en Azelo. Daarom heeft Rijkswaterstaat 42 kilometer snelweg tussen Twello en Azelo in beide richtingen voorzien van een extra rijstrook, inclusief aanpassing aan viaducten, bruggen en aansluitende wegen. Deze verbreding moet een nieuwe economische impuls geven aan de regio.

Jonge aanplant bomen en de uitdagingen

De helling langs de snelweg zoals op grondwallen, brengt uitdagingen mee voor de jonge aanplant. Door zwaartekracht verdwijnt het gevallen regenwater vrij snel door de schuine standplaats. Gietranden zijn er niet zomaar te installeren. Voor dit soort situaties ontwikkelde Greenmax de ‘Aquabag’. Dit is een relatief grote groene druppelzak die gefaseerd en gericht water rond de stam van de boom toedient. ‘Het is een eenvoudige, betaalbare technologie waarbij geen ondergronds irrigatiesysteem nodig is’, licht Van Pinxteren toe. ‘Ook heb je de zak er zo omheen hangen. Nadat je de Aquabag afvult, druppelt het water zes tot tien uur lang water langs de stam van de boom. Hierdoor bevorder je diepe wortelgroei.’ 

Waterbehoefte jonge bomen

De uitdagende standplaats was voor bouwbedrijf Heijmans, die de weguitbreiding uitvoerde in opdracht van Rijkswaterstaat, reden om te verkennen hoe aan de waterbehoefte van de jonge aanplant te voldoen. ‘Onze keuze viel op Aquabags omdat delen van taluds moeilijk begaanbaar of bomen moeilijk bereikbaar zijn voor het geven van water’, legt Maarten van Dijck van Heijmans uit. ‘De druppelzakken die aan de boom hangen zijn gevuld met 75 liter water. In totaal zijn er 2000 Aquabags opgehangen en 1000 gietranden geplaatst bij bomen waar dat wel kan. Op die manier krijgen de jonge bomen voldoende water om goed te kunnen groeien.’

Streekeigen boomsoorten

De 2000 toegepaste Aquabags verzorgen de waterhuishouding van verschillende inheemse boomsoorten. ‘We hebben hierbij gekozen voor streekeigen soorten, dat was een voorschrift in het landschapsplan’, vertelt Maarten van Dijck. ‘Dit plan heeft Rijkswaterstaat opgesteld en afgestemd met stakeholders zoals provincies en is onderdeel van het contract. Heijmans heeft bij de uitwerking een integraal ruimtelijk inrichtingsplan gemaakt, waar ook groen een onderdeel van is.’ Langs de A1 zijn er drie verschillende landschapstypen: het rivierenlandschap bij Deventer, het coulissenlandschap ter hoogte van Twente en het heuvellandschap van de Sallandse Heuvelrug. Streeksoorten zoals de berk, beuk, eik, linde en es zijn aangeplant.

Bron: https://www.a1oost.nl/nieuws1/2040811.aspx