Een boom in de verharding (Amersfoort)

Door een groeiplaatsconstructie (boombunker) te gebruiken is het mogelijk om de ondergrondse infrastructuur beter in te richten voor stadsbomen.

De Silva Cell groeiplaatsconstructie van GreenMax is een systeem dat vrije doorwortelbare ruimte voor bomen creëert in de stedelijke omgeving. Dit tweede-maaiveld-principe wordt al jaren met succes toegepast en heeft zichtbare effecten op de gezondheid van stedelijke bomen.

In 2008 zijn er in Amersfoort verschillende bomen gelijktijdig aangeplant. Eén boom staat in de verharding met de Silva Cell constructie en de anderen staan in de volle grond.

Bekijk hier de opmerkelijke groeiverschillen na 7 jaar en een video van de installatie.

Groeiplaatsconstructie